Курс створений для організації навчально-методичної роботи у ДФКНГ, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планової та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників.

Навчальний курс розроблений для викладачів Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу з метою формування необхідних знань та навиків  для організації дистанційного навчання на платформі Moodle сайту "ДФКНГ-Навчання онлайн".