Згідно стандартів та рекомендації забезпечення якості у Європейському просторі освіти студенти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З метою реалізації принципу "студентоцентрованого навчання" та захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти, у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу проводяться опитування здобувачів вищої освіти.

Результати опитування враховуються при:

  • удосконаленні навчально-виховного процесу у коледжі;
  • модифікації освітньо-професійних програм;
  • формуванні рейтингу викладачів;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за оцінкою анкетування.

Анкети для працівників коледжу для забезпечення зворотнього зв’язку та вивчення думок щодо організації навчально-виховного процесу у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу.