Теоретичний матеріал, система вправ і завдань допоможуть  майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, різноманітні цікаві відеоролики та фільми до тем, які сприятимуть закріпленню вивченого .


В курсі подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення студентами морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої має забезпечити вироблення в студентів навичок виступати публічно.

Курс містить додатковий цікавий та важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо.Курс сприятиме формуванню в студентів ключових і предметних компетентностей. Зокрема,  інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками для розвитку мовної компетентності учнів.


Українська мова


Для студентів спеціальностей: 184. Гірництво; 185. Нафтогазова інженерія та технології; 193. Геодезія та землеустрій.