Для студентів спеціальностей: 184. Гірництво; 185. Нафтогазова інженерія та технології; 193. Геодезія та землеустрій.


для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей 

для студентів заочної форми навчання