для студентів денної форми навчання спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів")

для студентів спеціальності 274. Автомобільний транспорт (Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів).