Освітньо-професійна програма: ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Шифр та назва спеціальності: 193. Геодезія та землеустрій.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-землевпорядник.


для студентів спеціальності 193. Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування).


для студентів спеціальності 193. Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування).