Освітньо-професійна програма: МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва спеціальності: 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: електромеханік.


для студентів денної форми навчання спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва)

для студентів заочної форми навчання спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ОПП "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва")

для студентів денної форми навчання спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва)