Освітньо-професійна програма: ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Шифр та назва спеціальності: 141. Електроенергетика, елетротехніка та електромеханіка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-електрик.


для студентів спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електропостачання)