Освітньо-професійна програма: РОЗВІДУВАННЯ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Шифр та назва спеціальності: 103. Науки про Землю.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-геолог з розвідування нафтових і газових родовищ.