Освітньо-професійна програма: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва пеціальності: 073. Менеджмент.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: організатор виробництва.


Випускники даної спеціальності можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих організацій та інших структурах різних форм власності, або ж продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Менеджмент».