Освітньо-професійна програма: МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК

Шифр та назва спеціальності: 142. Енергетичне машинобудування.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: механік.